Ти си моят изцелител

by Владимир Сабоурин

 

Ти си моят изцелител
Търся ръката ти
Докато се сплетат
Минава време
Времето между проклятието
Тегнещо на нечистия живот
И спасението

Слагам ръка на главата ти
Тя ме изцелява и ръкополага
Накрая се осмелявам
На някой червен светофар
Да кажа тати гуш
Елея на чистотата ти ме
Залива цял