Скъпо дете

by Владимир Сабоурин

 

Скъпо дете
От преди да проходиш
Знаех че ти ме водиш
За ръка в тъмния лес

Вече знам
Че винаги е било така.