През трептяща пустиня

by Владимир Сабоурин

 

През трептяща пустиня
Пътуваме в нажежен трамвай
Вече съм изпуснал края на годините ти
Седиш в скута ми дясната ми ръка
Лежи на бедрото ти лявата е
Върху чашката на коремчето ти
Гърбът ти е залепнал потен на гърдите ми
Аз съм в скута господен
Твоя скут