Знам, че само ако се държа

by Владимир Сабоурин

 

Знам че само ако се държа
За ръката ти
Има спасение
Космосът и жената са
Тъмни и мълчаливи
Животът е нечист

Знам че само ръката ти
Съдържа прошката за мен
Само ако се държа за нея
Ръката става прошка
Прошката става ръка
Само ако се държа за нея