Едно Две Три

by Владимир Сабоурин

 

По Нинко К.

Веднъж:
Домашно насилие
Над жената.

Два пъти:
Домашно насилие
Над мъжа.

Три пъти:
Садомазо
По взаимно съгласие.

Финалът
Леко неясен.

 

 

 

 

 

Реклама