Ти шитна първородството си

by Владимир СабоуринТи шитна първородството си
На последния голям поет на 90-те
За паницата леща

На декан на департамент
На първия частен университет
В малка мутренска държава

Чувам че не са ти дали
Полагащата ти се паница
Леща

Ти шитна безсмъртието
На душата си на последния голям поет
На 90-те заради тази паница

Нали знаеш че
Лишаването ти от полагащата ти се
Паница няма да ти се вмени в оправдание

Ще те очаквам
В ада на лишилите се от първородството
И безсмъртието на душата

На поезията за паница леща
На път за рая на поезията
Лишаването ти

От полагащата ти се паница леща
Няма да ти се вмени
В оправдание.