Работливо и добросъвестно

by Владимир Сабоурин

 

Работливо и добросъвестно
Заличаваш участието си в създаването
На нещо по-голямо от себе си

Обичам работливите и добросъвестни
Работници на лозето господне
От самото начало

Ти имаш проблем
С дочакването на реколтата
Но ти си го знаеш

Заплащането ти бе справедливо
Дори щедро но ти искаше повече
От дошлите по-късно странно

За човек обичащ и дори
Познаващ свещените писания
Но ти имаш проблем с четенето

Работливо и добросъвестно
Заличаваш участието си в създаването
На нещо по-голямо от себе си

Дошлите по-късно на лозето
Които застъпват на опразненото място
Ще получат колкото теб

Както е писано дано да са
Също толкова работливи и добросъвестни
Царството небесно е

На дочакалите реколтата
Получаващи колкото първите
Работници на лозето.