Създадохме нещо повече

by Владимир Сабоурин

 

Създадохме нещо повече
От теб и мен

Създадохме нещо повече
Живо същество живеещо собствен живот

Създадохме нещо повече
Вече излиза на срещи с момчета

Създадохме нещо повече
Скоро ще станем дядо и баба

Създадохме нещо повече
И тогава ти каза

Важният съм аз.