Поезията такава каквато

by Владимир Сабоурин

 

Поезията такава каквато я
Искате е пансион за благородни девици

Представете си че съм негов директор
И вербувам

Девиците за моата визия
За поезия

Има драма, а