Добро момиче

by Владимир Сабоурин

 

Ти си добро момиче
Работата лека полека
Отива към ебане

Ти си добро момиче
Със сигурност би направила
Щастлив всеки мъж

Ти си добро момиче
Тази вечер правиш щастлив
Мен

Ти си добро момиче
След първия тек ставам
Да изпуша цигара

На терасата откривам
Още кървяща

Рибя опашка