Смърт в бяло

by Владимир Сабоурин

 

Бяла котка
В избуяли сочни треви

Бели гълъби
Кълват окапали бели черници

Един е обречен.