Какво научих от Действие І, Сцена 2 на Отело от Уилям Шекспир

by Владимир Сабоурин

 

Още в първия стих
Яго нарича войната търговия

The trade of war яго знае внимателно
Ще слушам и претеглям всяка дума

При първия си монолог
Отело казва дездемона по-скъпа му е

От съкровищата на морето
По-силен комплимент отправен към жена

Не знам отело вече е оженен
Бързо и решително както трябва

Баща й вижда в случилото се
Магьосничество хаитянско вуду

Превърнало момичешкия страх
В тъй трудно разбираема наслада

Дъщеря му изнасилена е смята той
With drugs and minerals отело обвинен е

Като практикуващ запретните изкуства
Бащата огласява страх изконен

На белия човек от робски бунт
От хаитянското въстание известно е

Че вудуто в основата било е
На заговора

(To be continued)

 

 

 

 

 

Реклама