Кратко събеседване с бивше аз

by Владимир Сабоурин

 

Пич знаеш добре
Че никога не се обръщам назад

В реалността а в писането не е
Обръщане назад а отлежаване на виното

Така че ае по-накратко
Светла памет и

До скоро там.

 

 

 

 

 

Реклама