Забравете лятото

by Владимир Сабоурин

 

Подгизнали липите
Възнасят ефирната си похот
Към отсъстващия бог на лятото
Упойващ реквием на невъзможната
Любов хладно е чудесно

Време за правене на ведър секс
Но не те искат невъзможното
Да възнесат към отсъстващия
Бог защо благоуханни бедни
Влюбени липи

Забравете пчелите
Забравете меда
Забравете лятото