Спасителката

by Владимир Сабоурин

 

Гълъбът беше обречен
Ти го спаси в последния момент
Котката се оттегли под близка кола

Гълъбът беше обречен
Влачеше крило под проскубаните пера
Надничаше кървава плът

Котката ще го довърши
Гълъбът беше обречен ти
Го спаси