Очите на кобилата

by Владимир Сабоурин

 

Очите на кобилата са
Очите на баща ми когато
Изпадаше в медитация

Баща ми беше черен кон
Сега се е превърнал в рижа
Кобила смъртта прави чудеса

Очите на кобилата са
Очите на баща ми