Няма къде да се скрия

by Владимир Сабоурин

 

Няма къде да се скрия
От окото ти едноока кобило

Колкото по-малко виждаш от старост
Толкова по-пронизващ е погледа ти няма

Къде да се скрия от него
От погледа на всичко претърпяло несправедливост

Няма къде да се скрия
От топлия поглед на татко надничащ

От едното ти око другото
Обърнато навеки нагоре като на сляп аед

Като на едноокия певец на океана
Няма къде да се скрия от него

Едноока кобило