Наглостта е смрадта

by Владимир Сабоурин

 

Наглостта е смрадта
От некрозата на общественото тяло

Нагли сте
Мъртви сме

Наглостта е смрадта