Всичко останало

by Владимир Сабоурин

 

На Катя Г.

Заминаваме
Каза тя

Да оставим
Всичко останало

Нечовешкия свят
Създаден от човека

Мъртвия му алчен труд
Заминаваме

И тя видя
Че е добро