Ти си кръстникът на новия живот

by Владимир СабоуринСмелостта на един единствен човек
Създава светове мести планини от отчаяние
Ти си кръстникът на новия живот

Преди твоята мъжествена щедрост
Не съществуваше нищо ти създаде от нищото
Ти си кръстникът на новия живот

Ти каза това не е справедливо
Ти каза няма да се примирим с това
Ти си кръстникът на новия живот

Един единствен решителен мъж е
Достатъчен за раждане на новия живот

Ти си кръстникът на новия живот