Смъртта на Леа

by Владимир Сабоурин

 

Ти умря
Защото този дом е
Дом на студенината

Ти умря
Защото този дом е
Дом на фригидността и несвършването

Ти умря
Защото този дом е
Завладян от провинциални сметкаджии

Ти умря
Защото този дом е
Дом на мъртвите

Ти умря
В дома на смъртта
Остава още един

Заложник.