Северната стая

by Владимир Сабоурин

 

Минах през три стаи
Където писах
И бях щастлив

Първата бе на баща ми
С книгите косото залязващо слънце
Голия калкан отсреща като олтара на отците

Втората беше на света гора
Ебалника на града първото място
На собствена стая на писането

Третата бе на улица богдан
Където станах баща на йоана
И на работникът и смъртта

Господ се погрижи
Да напусна и трите в четвъртата
Северната ще остана.