Домашно насилие (Истанбулска конвенция, Тутраканска версия)

by Владимир Сабоурин

 

Две разбити семейства
Три деца останали без бащи
Развод по взаимно съгласие
След дългогодишна изневяра
Ползване на чужд дом като свой
Обвинение в домашно насилие
Две разбити семейства
Три деца останали без бащи
Истанбулска конвенция
Мейд ин тутракан