Смъртта на една котка

by Владимир Сабоурин

 

Котката умряла тези дни
Не знам точно кога не бях уведомен

По свидетелството на седемгодишната й. с.
Котката се удушила на прозореца при опит

Да излезе от гостната на терасата в отсъствие
На детето и майката детето свидетелства

Също че котката се била напишкала
Нормално при терминална асфиксия

Това е некролог на котката леа
Аз я познавах

И тя ме познаваше
Въпреки че вече не живея там

Обичам те леа.