Слънчогледче

by Владимир Сабоурин

 

Сиво студено ръми
На детска площадка
Сме сами

Бършем люлката
С останала от великден
Жълта салфетка

Търся суха пейка
Под дърво в гръб
Към люлеенето ти

Обръщаш се
Да се люлееш
С лице към мен

Не съм шибано слънце
В есенен летен ден но за теб
Искам да бъда

Слънчогледче мое