Най-новата Жюстин

by Владимир Сабоурин

 

Най-новата жюстин живее
В жилището на насилника си

Най-новата жюстин води любовника си
В жилището на насилника си

Най-новата жюстин прави секс с него в леглото
Където е била малтретирана от насилника си

Най-новата жюстин прави секс с него пред лицето
На пълното издание на жюстин и жюлиет на насилника

Няма нищо по-перверзно от най-новата насилена жюстин
Обичам те жюлиет