Толкова те обичам

by Владимир Сабоурин

 

Толкова те обичам
Насилника на махалата съм

Толкова те обичам
Ти ме изведе от египет

Толкова те обичам
Ти ме съблече от себе си

Толкова те обичам
Не съм свикнал но ще се науча

Толкова те обичам
Ероса на познанието яко ме яха

Толкова те обичам
Важна е учителката