Най-щастливото космологично стихотворение пред плодизеленчука на Биляна

by Владимир Сабоурин

 

Дъщеря ми ме прегърна
Аз прегърнах дъщеря си

Увихме се един вдруг
Като млечния път в тъмната енергия

Махалата засия като свръхнова
На ъгъла пред плодизеленчука на биляна

Черната дупка
В съзвездие стрелец А*

Профуча покрай нас
Като ефтина пица

Времепространството
Потече наобратно

Дъщеря ми ме прегръщаше
Аз прегръщах дъщеря си