Скорости

by Владимир Сабоурин

 

Обирът мина добре
Каква е разликата между основаването
На една банка и обира й
Същия въпрос е валиден

И когато се бориш за щастието си
Не знам защо но влизаме в случайна кола
Може да е кошмар но реалността е
Винаги по-плътна от всеки кошмар

Май сме бони и клайд в америка
На расовите вълнения ти си шофьора
Имам ти пълно доверие трябва
Да се омитаме оттук защо се бавиш

Колата не е автоматик