Свещени езици. В отговор на един патриот

by Владимир Сабоурин

 

Първият ми свещен език
Беше пушкин

Втория достоевски

Третия дон хорхе манрике

Четвъртия песоа

Петия хьолдерлин

Шестия рембо

Последния брехт

Езици свещени
На моите деди