Пловдив е остров

by Владимир Сабоурин

 

Когато влака наближава града
От двете страни има вода помня
Това от венеция пловдив е остров

Въвеждаш ме за ръка в южен
Тропически град лъхащ на плодове и
Смрад помня това пловдив е остров

Помня тези фасади проядени
От морската сол разпадащи се патрициански
Хасиенди пловдив е остров

Помня тази южна жена
Погледа й през рамо на музата
На архилох

Пловдив е остров.

 

 

 

 

 

Реклама