Налага се преразглеждане на стандартния космологически модел

by Владимир Сабоурин

 

Любовта и космологията са
Пряко свързани още от времената
На първата модерна поема

На разговорен език божествена
Комедия няма рай без любовта що
Движи нашто слънце и звездите

Това е стандартният космологически модел
5 процента обикновена материя
27 студена тъмна материя и 68
Тъмна енергия усещам

Експлозивното скокообразно нарастване
Едновременно на обикновената материя
На якото клатене и на

Тъмната енергия на обичта
Изпепеляващо пояждащи от двете страни
Студената тъмна материя

Налага се преразглеждане на стандартния
Космологически модел