Блокиран от защитничките

by Владимир Сабоурин

 

Блокиран от защитничките
На застрашения вид жена обявявам

Официално война на алчното нещастие
Маскирано като грижа за изчезващата

Жена