Тя е всичко

by Владимир Сабоурин

 

Тя е всичко
По всеки мислим начин

Тя ражда
Утрото деня и нощта

Тя повелява
Над свършването да свършва

Тя повелява
Над несвършващото да не свършва

Тя е извора тя е реката
Тя е делтата

Тя е началото
И краят на всички неща

Тя държи ключовете
Тя е тя.