Смолянско момиче

by Владимир Сабоурин

 

Ти си смолянско момиче
Устояло на всички еничери
С прост скок от момина скала

Ти си ужасните завои
Обръщащи стомаха и полъха
На рожен след облекчаване върху тревата

Ти си този дивен диалект
Различаващ един и същ обект
Дали е близо или далече

Ти си цигли ти си калдъръми
Ти си халища ти си фенка на сад
В родопско одеяло

Ти си смолянско момиче
Гледам те отдалече
Като върховете