Конят отиде в реката на съня

by Владимир Сабоурин

 

Конят отиде в реката на съня
Беше индигов на цвят
Яхаше го момиче
Което свършваше на гърба му
Конят извиваше глава назад
Да я види очите му
Бяха уплашени и топли