Големият манеж

by Владимир Сабоурин

 

Какво спокойствие
Какъв мир на голямото
Закрито пространство
Като в скута на всевишния яздят
Само момичета най-съвършеното
На човешкия род яздещи
Боговете