Всъщност Евридика

by Владимир Сабоурин

 

Всъщност евридика
Слезе в подземното царство
За да е с орфей

Той седеше при мъртвите
Защото там е мястото на поезията
Но тя беше смела и упорита жена

И насила го измъкна
На белия свят той обаче като повечето
Поети взе че се изпедарасти

Тя отвърна лице от него
Това митът описва като обръщане
Главата назад

Но тя спаси мизерния педал
От дома на мъртвите