Урокът

by Владимир Сабоурин

 

Тази буквичка
Коя е пръстът ти
Сочи като показалеца
Въф фреската на микеланджело

Създаваш човек
С едно елегантно докосване

Твоят глас
И гласа на детето ти
Токата и фуга
На бах

Контрапункта
На девата и младенеца