Сад е пряк потомък на петрарка

by Владимир Сабоурин

 

Сонетите на петрарка са
Разделени на две части

Сонети за живота
На мадона лаура и

Сонети за смъртта
На мадона лаура

Несериозно разделение
Нали мръсна кучко

Сад е пряк потомък
На петрарка

Изпробваме го сега