Татусите на Биляна

by Владимир Сабоурин

 

Биляна както вече всеки знае е
Горда собственичка на плодизеленчук
Най-якия в квартала това е скрита реклама
Освен плодизеленчук биляна има и най-яките
Татуси на вътрешната страна на китката на едната ръка пише
Рая с опашчица сърце на външната страна на другата
На кръст към рая Allways in my heart с опашчица роза знам
Че биляна има и татус на едната плешка
С нетърпение чакам да стане топло
За да го видя пак

Арабска еротична сентенция