Любовта на жената

by Владимир Сабоурин

 

Любовта на жената е
Различна от любовта на мъжа

Плах поглед на гълъб
Миг преди да бъде сграбчен от котка

Росата на цвете
Миг преди да бъде откъснато

Вдигане на очи на дете
Миг преди да бъде зашлевено

Любовта на жената е
Различна от любовта на мъжа

Не сграбчвай

Не откъсвай

Не зашлевявай

Остави я
Да го иска

Любовта на жената е
Любовта

Любовта на мъжа е
Да я остави да обича

 

 

 

 

 

Реклама