Не убивай

by Владимир Сабоурин

 

Не ме убивай
Каза тя когато вече

Беше извила назад врата си
На разгонена сърна

Как се докара дотук
Попитах състрадателно

Влюбена съм
Отговори тя

Имаш страшен късмет
Момиче трезво констатирах

И аз бях заклан
Няма да ти го причиня.