Извън себе си

by Владимир Сабоурин

 

Никога не съм бил с душата си
Още по-малко да я чукам не знам
Какво ще направя всеки сценарий
Блокира в главата ми как да бъда
Себе си как да бъда мъжа който
Прониква в теб като в себе си
Като в женската душа която е
Самия той тя вече крещи
И е на миг от свършването
Това е моята душа
Която е извън себе си

 

 

 

 

 

Реклама