Спрежение

by Владимир Сабоурин

 

Тя пътува
Аз пътувам
Ние пътуваме