Сбогом, бг литература

by Владимир Сабоурин

 

Нежно
Опирам дулото
На магнума ми
В челото си
Аз не съм твой син
Сбогом
Българска литература.