Нова социология на бг литературата

by Владимир Сабоурин

 

Едно красиво младо момиче
От източните румелии каза

Че не се подмокря
На папи и гогата

Това изисква цяла
Нова социология

На бг литературата