Молитва

by Владимир Сабоурин

 

Господи
Ти накара народа си
Да излезе от египет
Ти ги
Преведе по сухо
През червено море
Ти ги
Води 40 години
В пустинята
Ти ги
Въведе във владение
На ханаан
Обетованата земя
Дето тече мед и мляко

Господи
Помогни ми
Да не се връщам
Назад