Кредо

by Владимир Сабоурин

На Златина

поезията е рядкост
вярата също

нищо не трябва
всичко е дадено