Към окончателното разрешаване на еврейския въпрос

by Владимир Сабоурин

 

При всеки следващ

Бил той и най-нежен опит
За организиране на обичайния
Всекидневен концлагер на любовта

Да се реагира незабавно
Под формата на бунт
Във варшавското гето

Неуспехът му
Ще свидетелства
За необходимостта

От следващи бунтове